„System Wsparcia Przedsiębiorczości Społecznej Podlasia”  Głównym celem projektu jest budowanie lokalnego partnerstwa pomiędzy środowiskiem przedsiębiorców oraz organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi, które ma służyć aktywnemu włączaniu się społeczności lokalnej w tworzenie, rozwój i upowszechnianie w województwie podlaskim idei przedsiębiorczości społecznej. Dostrzeganie wzajemnych korzyści współpracy przyczyni się do podejmowania inicjatyw obywatelskich oraz rozwoju przedsiębiorczości społecznej Podlasia, [&hellip

Czytaj Dalej…