CIS Archive

Utworzenie Centrum Integracji Społecznej HOLOS

W ramach działań CIS będą odbywały się zajęcia reintegracji zawodowej i społecznej. Pierwsze dwa kierunki, które CIS ma zamiar otworzyć to kierunek budowlano-remontowy oraz reklamowy. Uczestnikami szkoleń mogą być osoby długotrwale bezrobotne, zwolnione z jednostek penitencjarnych, niepełnosprawne, bezdomne oraz osoby uzależnione od alkoholu po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego. Beata Obrycka

Czytaj Dalej…

Ekonomia społeczna działa! – reportaż o Centrum Integracji Społecznej

Ekonomia społeczna działa! – reportaż o Centrum Integracji Społecznej

Czytaj Dalej…