Celem projektu realizowanego przez Stowarzyszenie HOLOS jest promowanie aktywności obywatelskiej młodzieży, a w szczególności obywatelstwa europejskiego. Uczestnikami projektu są studenci Politechniki Białostockiej. Projekt dotyczy przede wszystkim zmniejszania bezrobocia wśród młodzieży oraz zmniejszania ryzyka marginalizacji społecznej związanej z bezrobociem. Projekt „Aktywny Białystok” ma na celu zwiększenie poziomu inicjatywy i kreatywności poprzez wykorzystanie przedsiębiorczości młodych ludzi oraz [&hellip

Czytaj Dalej…