W konkursie udział wzięło  25 uczestników z następujących placówek : Nasz Dom: Dobry Pasterz w Białymstoku, Dom Dziecka w Supraślu, Dom Dziecka w Białowieży, Rodzinny Dom Dziecka Św. Rodziny z Nazaretu w Białymstoku, Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Jedynka” w Białymstoku oraz Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Łomży.

Celem konkursu było motywowanie dzieci do aktywnego i twórczego działania. Umożliwienie zaprezentowania swoich zdolności recytatorskich. Zachęcenie do przygotowania własnej interpretacji tekstu Poety. Wzmacnianie wiary we własne siły oraz podniesienie samooceny. Zapoznanie z twórczością Poety z Podlasia Pana Jana Leończuka.

Konkurs został objęty jest honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.

Oceny uczestników dokonało jury w następującym składzie:

 1. Gość honorowy, autor wierszy, Poeta Pan Jan Leończuk.
 2. Doktor nauk humanistycznych, nauczyciel języka polskiego z wieloletnim stażem Pani Katarzyna Szostak-Król.
 3. Profesor doktor habilitowany z Instytutu Filologii Polskiej w Białymstoku, krytyk literacki  Pan Dariusz Kulesza.
 4. Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku Pan Adam Kurluta.

Jury wyłoniło 9 laureatów w trzech kategoriach wiekowych:

szkoły podstawowe:

 • I miejsce Natalia Suchodoła z Supraśla
 • II miejsce Damian Cudowski z Supraśla
 • III miejsce Katarzyna Skowrońska z Białegostoku

gimnazja:

 • I miejsce Ernest Skoblewski z Supraśla
 • II miejsce Justyna Kucharewicz z Białegostoku
 • III miejsce Krystian Mokicki z Białowieży

szkoły ponadgimnazjalne:

 • I miejsce Sylwia Węgrzyn z Łomży
 • II miejsce Kamila Natalia Kozłowska z Białegostoku
 • III miejsce Katarzyna Sokołowska z Białegostoku

Pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia. Jak podkreślił profesor Dariusz Kulesza nikt nie otrzymał dyplomu „za uczestniczenie”, wszystkie wystąpienia i interpretacje zasługują na wyróżnienie. Wszyscy uczestnicy oprócz dyplomów otrzymali nagrody rzeczowe.

Została przyznana również nagroda grand prix za najlepszą interpretację, za pokazanie własnych emocji poprzez poezję Jana Leończuka, za szczególną wrażliwość i talent recytatorski. Nagrodę specjalną otrzymała Sylwia Węgrzyn z Łomży.

W przerwie mieliśmy przyjemność wysłuchania poezji śpiewanej przygotowanej przez Młodzieżowy Klub Piosenki pod przewodnictwem Pana Wiesława Miksza, działający przy Młodzieżowym Domu Kultury. Aby złagodzić tremę uczestnicy mieli do dyspozycji mnóstwo słodkości, a po zakończeniu konkursu zaprosiliśmy wszystkich na pizzę.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i  życzymy dalszych sukcesów. Niech obcowanie z poezją przynosi Wam jak najwięcej radości.

Na zakończenie chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękowaćwszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu konkursu.

Przede wszystkim serdecznie dziękujemy współorganizatorom konkursu – Dyrekcji Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku Pani Iwonie Szcześniak i Pani Dominice Andrzejewskiej za udostępnienie Sali widowiskowej i pomoc w zorganizowaniu konkursu oraz pracownikom MDK za okazaną życzliwość i wsparcie, szczególnie dziękujemy Pani Elżbiecie Kaźmierczyk za wykonanie pięknych autorskich dyplomów.

Dziękujemy:

 • Dyrekcji Białostockiego Teatru Lalek oraz Dyrekcji Teatru Dramatycznego za ufundowanie biletów na spektakle teatralne;
 • Książnicy Podlaskiej za ufundowanie książek;
 • Stowarzyszeniu „Szukamy Polski” za ufundowanie audiobooków;
 • Dyrekcji PFRON za ufundowanie nagród rzeczowych;
 • Stowarzyszeniu Civitas Christiana za ufundowanie książek;
 • Pani Joannie Zabielskiej Cieciuch za ufundowanie nagrody rzeczowej;
 • Pani Urszuli Niedźwieckiej za wsparcie finansowe;
 • Panu Mariuszowi Mieczkowskiemu właścicielowi pizzerii „Italia” za ufundowanie pizzy;
 • Cukierniom „Camargo” i „Kryszeń” za ufundowanie pysznych słodyczy.

 

Katarzyna Leszczyńska-Druć