Czym się zajmujemy?

Celem naszego stowarzyszenia jest przede wszystkim prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej. Organizacja działa na rzecz integracji i pomocy osobom oraz środowiskom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Wspieramy rodziny i osoby samotnie wychowujące dzieci. Działamy także na rzecz osób dotkniętych patologiami społecznymi oraz chorobami cywilizacyjnymi. Wspieramy także działania mające na celu integrację osób niepełnosprawnych.

Cele stowarzyszenia są realizowane poprzez:

  • poradnictwo zawodowe, rodzinne, psychologiczne, socjoterapeutyczne, medyczne oraz duszpasterskie;
  • organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji, wykładów i warsztatów;
  • poradnictwo w zakresie pozyskiwania środków unijnych;
  • poradnictwo dla osób niepełnosprawnych;
  • wspieranie osób samotnych oraz matki samotnie wychowujące dzieci;
  • poradnictwo i terapię uzależnień oraz współuzależnień;
  • promowanie zdrowego trybu życia;
  • działalność wydawniczą;
  • szkolenie własnych członków stowarzyszenia w ramach podnoszenia kwalifikacji.

Zarząd

Ryszard Pieńkowski - prezes zarządu
Mieczysław Obrycki – wiceprezes zarządu
Sławomir Grześ – sekretarz
ks. dr Mirosław Korsak – kapelan

Komisja rewizyjna

Tomasz Pieńkkowski- przewodniczący
Przemysław Płocharczyk
Dorota Sadowska – Lasota