Krajowy program rozwoju Ekonomii Społecznej

Stowarzyszenie na rzecz rodziny i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym HOLOS wraz z Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania w Białymstoku zapraszają na konferencję pt. ”Krajowy program rozwoju Ekonomii Społecznej do roku 2020 szansą na tworzenie przedsiębiorstw społecznych”.

Harmonogram:

Czwartek 6.06.2013
9.00-9.15 – Wprowadzenie, przedstawienie gości i harmonogramu konferencji
9.15-10.45 – Spółdzielnie socjalne metodą na wyjście z bezrobocia – Pan Marcin Juszczyk
11.00-12.30 – Zakładanie spółdzielni socjalnych od strony formalno-prawnej – Pan Marcin Juszczyk
12.45-14.15 – Ekonomia społeczna oraz formy aktywności obywatelskiej w życiu publicznym i aktywności zawodowej poprzez przedsiębiorstwa społeczne – Pan Mieczysław Sadowski
14.30-15.00 – Franczyza społeczna oraz działalności Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych – Pani Joanna Waśkiewicz
15.00-16.00 – Działalność Centrum Integracji Społecznej Holos – Pani Dorota Sadowska-Lasota

Piątek 7.06.2013
9.00-9.15 – Wprowadzenie, przedstawienie gości i harmonogramu konferencji
9.15-10.45 – Prawo podatkowe w spółdzielniach socjalnych – Pan Marcin Juszczyk
11.00-12.30 – Sytuacja spółdzielni socjalnych w Polsce – dobre praktyki – Pan Marcin Juszczyk
12.45-14.15 – Działalność Stowarzyszenia „Ku dobrej nadziei” w Białymstoku oraz Centrum Integracji Społecznej „Żelazna” – Pan Ireneusz Dawidowicz. Podsumowanie i zakończenie konferencji.

Dodatkowo odbędą się Targi Ekonomii Społecznej na których zaprezentują się Centra Integracji Społecznej oraz pozostałe podmioty ekonomii społecznej.

Konferencja oraz Targi Ekonomii Społecznej odbędą się 6-7 czerwca 2013 roku w godzinach 9.00-16.00 na Małej Auli im. prof. zw. dr hab. Tadeusza Kasprzaka w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku przy ulicy Ciepłej 40.