Jednym z założeń konkursu było motywowanie dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo – wychowawczych województwa podlaskiego do aktywnego i twórczego działania, umożliwienie zaprezentowania swoich zdolności recytatorskich innym, zachęcenie do przygotowania własnej interpretacji tekstu poety.

Niejednokrotnie wychowankowie placówek opiekuńczo- wychowawczych, często z przyczyn środowiskowych, są częściej narażeni na niepowodzenia szkolne. Pobudzenie dzieci i młodzieży do aktywności budzi ich, nieraz uśpione siły twórcze i ogromny potencjał wewnętrzny. Samo przygotowywanie się do konkursu umożliwiło poznawczą i twórczą aktywność oraz zaistnienie w nowej sytuacji. Tworzenie warunków edukacyjnych i kulturalnych dla dzieci i młodzieży napotykającej różne bariery środowiskowe pozwala na kształtowanie umiejętności radzenia sobie w nowych i stresujących sytuacjach. Dzieci i młodzież z niecierpliwością oczekiwały na rozpoczęcie konkursu, z przejęciem recytowały wybrane przez siebie utwory. Wiele interpretacji utworów w wykonaniu uczestników wzbudzało zachwyt i wzruszenie słuchających.

Celem spotkania recytatorskiego była również integracja dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo – wychowawczych. Uczestnicy starali się opanowywać swoje emocje, recytowali z przejęciem wiersze, pomagali sobie nawzajem, dopingowali siebie wzajemnie, proponowali kolejną szansę recytacji utworu. Zobaczyliśmy przejętą, pogodną i silną grupę uczestników.

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku. Do udziału w konkursie zgłosiło się 38 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. Sala, scena, oprawa graficzna, nagrody, poczęstunek to mogło się urzeczywistnić dzięki Sponsorom, którym serdecznie dziękujemy. Gościem honorowym konkursu był Pan Adam Kurluta Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, który przewodniczył Komisji Konkursowej w składzie dr.n.hum. Katarzyna Szostak – Król, psycholog Beata Obrycka, Pani Joanna Czudzinowicz. Konkurs recytatorski poprowadziła Pani Katarzyna Leszczyńska-Druć. Podczas konkursu panowała atmosfera ciepła i życzliwości, dzieci i młodzież z przejęciem recytowały wiersze.

Komisja Konkursowa wyłoniła 9 laureatów w trzech kategoriach wiekowych:

szkoły podstawowe: 
I miejsce Katarzyna Niwska,
II miejsce Łukasz Świderski,
III miejsce Justyna Kucharewicz,

szkoły gimnazjalne:
I miejsce Katarzyna Szreder,
II miejsce Krzysztof Kamiński,
III miejsce Julita Sinica,

szkoły ponadgimnazjalne: 
I miejsce Sylwia Węgrzyn,
II miejsce Kamila Kozłowska,
III miejsce Daniel Tomaszuk.

Nagrodę specjalną- telewizor otrzymała Paulina Zambrowska.

Wszyscy uczestnicy dostali wyróżnienia i upominki. Owacyjnie został przyjęty wykład Pana prof. Dariusza Kuleszy z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku na temat ,, Dlaczego Czesław Miłosz wielkim poetą jest? ” Zarówno dzieci, jak i opiekunowie dzieci otwarcie mówili o wyjątkowym spędzeniu czasu, wyrazili chęć uczestnictwa w kolejnych edycjach. Ta inicjatywa na rzecz dzieci i młodzieży przyniosła nam ogromną radość z patrzenia na uśmiechnięte, docenione i szczęśliwe dzieci.

Życzymy Wam Kochani kolejnych sukcesów, wiary we własne możliwości, rozwijania swoich zainteresowań i czekamy na kolejne spotkania z Wami!

DZIĘKUJEMY!

Serdeczne podziękowania składamy wszystkim naszym Sponsorom, dzięki Państwu udało nam się w pełni zorganizować konkurs dla dzieci.
Podziękowania składamy:

  • Prezydentowi Miasta Białegostoku za objęcie honorowym patronatem konkursu recytatorskiego
  • Panu Adamowi Kurlucie Dyrektorowi Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku za przewodniczenie jury
  • Pani Katarzynie Szostak –Król za pomoc merytoryczną w zorganizowaniu konkursu, pracę w jury oraz ufundowanie kilku nagród rzeczowych
  • Urzędowi Marszałkowskiemu za nagrody rzeczowe
  • Białostockiemu Teatrowi Lalek za ufundowanie zaproszeń na spektakle teatralne jako nagród w konkursie Pani
  • Pani Joannie Czudzinowicz za pracę w jury
  • Pani Annie Moskwa – prezesowi Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego w Białymstoku ul. Rynek Kościuszki 2 za udostępnienie sali konferencyjnej na przeprowadzenie konkursu
  • Panu Profesorowi doktorowi habilitowanemu Panu Dariuszowi Kulesza z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku za wygłoszenie wykładu pt. „Dlaczego Czesław Miłosz wielkim poetą jest?”
  • Panu Piotrowi Micun za ufundowanie nagrody specjalnej – telewizora z DVD
  • Panu Wojciechowi Przybysz za pomoc w zorganizowaniu poczęstunku
  • Pani Ewie Piłat -sklep „Piotr i Paweł” za pomoc w zorganizowaniu poczęstunku
  • Panu Tomaszowi Maliszewskiemu – Zakład Cukierniczy „Camargo” za ufundowanie pączków
  • Panu Pawłowi Wawiernia – pizzeria Piccobello, Białystok, ul. Świętojańska 4 za ufundowanie pizzy
  • Panu Andrzejowi Borkowskiemu za ufundowanie słodyczy
  • Panu Maciejowi Lisowskiemu za ufundowanie pluszowych breloczków
  • Panu Piotrowi Klewinowskiemu – studio reklamy „Fantazja” za wykonanie plakatu
  • Pani Marioli Łotysz – studio reklamowe „Apogea” za wykonanie plakatu

Beata Obrycka

 

images