grupa merketingowaMarketing Internetowy – Grupa marketingowa w zakresie swojego działania obejmuje pracę na programach graficznych, które w przyszłości może ułatwić tworzenie stron internetowych, plakatów czy ulotek. Nauka prowadzenia stron internetowych, tworzenie i redagowanie tekstów informacyjnych, które zamieszcza się na nich. Zajęcia obejmują również poznanie ogólnej wiedzy związanej z działaniami wykonywanymi przez profesjonalnych informatyków. Grupa „Marketing Internetowy” jest idealnym miejscem dla ludzi, którzy wiążą swoją przyszłość z pracą w zakresie marketingu internetowego.

 

grupa budowlanaBudownictwo- grupa „Budowlana” w zakresie swoich działań ma prace wykończeniowe wewnątrz jak i na zewnątrz, które mają wpływ na końcowy efekt oddanego do użytku nowo wyremontowanego budynku. Uczestnictwo w tej grupie gwarantuje również zapoznanie się z obsługą podstawowych maszyn i urządzeń stosowanych w budownictwie oraz naukę na temat systemów dociepleń i wentylacji. Jedną z najbardziej cennych umiejętności jaką można zdobyć w grupie budowlanej jest montaż kolektorów słonecznych, które w ostatnim czasie są bardzo popularne w budownictwie.

 

grupa biurowaAdministracja Biurowa- pracownik administracji biurowej w zakresie swoich obowiązków ma wiele czynności. Uczęszczanie do grupy biurowej, to szansa na zdobycie doskonały umiejętności i podwyższenie swoich kwalifikacji. Podstawami jest nauka obsługi urządzeń biurowych (ksero, skaner, fax, drukarka, komputer), wiedza w zakresie przygotowywania dokumentacji szkoleniowej oraz niezbędnych dokumentów dotyczących organizacji szkolenia/kursu. Działania grupy administracyjno-biurowej obejmują również umiejętność prowadzenia niezbędnych ewidencji.

DLOPO

Porządki- grupa ogrodniczo-porządkowa umożliwia nabycie niezbędnych zagadnień związanych z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w sferze prac porządkowych oraz technikami sprzątania. Zakres wiedzy, którą można nabyć poprzez uczestnictwo w grupie to rodzaje obiektów i zasady sprzątania według nowoczesnych systemów utrzymania czystości. Uczęszczanie do grupy porządkowej umożliwia również zapoznanie się z nowoczesnymi urządzeniami i osprzętem wykorzystywanym w procesie sprzątania i konserwacji. Na zajęciach zostaną również przedstawione zasady organizacji służb sprzątających, oraz zasady utrzymywania czystości na zewnątrz i wewnątrz budynku/obiektu.

 

grupa handlowaHandel- umiejętności, które można zdobyć poprzez uczestnictwo w grupie handlowej to między innymi proces sprzedaży, techniki i organizacja pracy. Jak i najbardziej pożądane umiejętności wśród najlepszych handlowców: umiejętność komunikacji międzyludzkiej oraz techniki komunikacyjne. Grupa handlowa umożliwia również nabycie niezbędnej wiedzy w zakresie sprzedaży w terenie, wskaże odpowiedni kierunek oraz omówi obowiązki każdego handlowca. Każdy uczestnik zostanie zapoznany i nauczony obsługi programów wykorzystywanych w handlu.